در روز چهارشنبه 13 دیماه 1402 شمسی به لطف ومدد دو خانواده خیر بزرگوار تعداد 1300 پرس چلو خورش سبزی و گوشت و عدس نذری بین شماری از مددجویان تحت پوشش مرکز مددکاری کوثر در منطقه زینبیه تهیه و توزیع شد . فرصت را مغتنم شمرده از بانیان این امر خیر صمیمانه تشکر وقدر دانی می نماییم./

مددکاری کوثر – غذای گرم – قربانی – گوسفند عقیقه – نذری – کوثر – غذای نذری – عقیقه – منطقه زینبیه – مدد کاری کوثر – نذورات – اقلام مازاد- کوثر – عقیقه