در تاریخ 16 اسفند ماه حدود 650 پرس غذای گرم ( چلو قیمه + سوپ ) بین شماری از مددجویان تحت پوشش مددکاری کوثر توزیع شد. بجاست از بانیان این امر خیر صمیمانه تشکر وقدردانی نماییم.

مددکاری کوثر – غذای گرم – نذری – کوثر – گوسفند عقیقه – مرغ نذری – منطقه زینبیه – نذری – غذای نذری – توزیع غذا – مدد کاری کوثر