امسال نیز همچون سنوات قبل مرکزمددکاری کوثر در نظر دارد درایام بزرگ و مقدس تاسوعا وعاشورای حسینی اقدام به طبخ وتوزیع غذای نذری بین فقا ونیازمندان نماید، لذا از محضر سروران و خیرین گرامی استدعا دارد نذورات وکمک های نقدی و غیرنقدی خود را در اختیار این خیریه قرار دهید.

مددکاری کوثر – کمک – نذر – غذا – تاسوعا وعاشورا – توزیع – فقرا – منطقه زینبیه – نهار – مددکاری کوثر