در روز یکشنبه 21 شهریور ماه در وعده نهار حدود 500 پرس چلو خورش سبزی توسط مرکز مددکاری کوثر طبخ و بین شماری از مددجویان نیازمند تحت پوشش در منطقه زینبیه توزیع گردید. از یگانه حق برای بانیان این امور خیر توفیقات روزافزون مسئلت می نماییم.

مددکاری کوثر – کمک – غذای گرم – توزیع – طبخ – نذر – نیازمند – نهار – منطقه زینبیه – مددکاری کوثر – گوسفند عقیقه