در روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه 1402 از سوی مرکز مددکاری کوثر، تحت امر بنیاد خیریه راهبری آلاء تعداد 300 پرس غذای گرم ( چلو قیمه ) بین تعدادی از مددجویان تحت پوشش در منطقه زینبیه توزیع گردید.

مددکاری کوثر – غذای نذری – گوسفند قربانی / عقیقه – مرغ نذری – کمک نقدی – وجوه شرعی – منطقه زینبیه – گوسفند عقیقه – مواد غذایی – اقلام واثاثیه مازاد منزل – عقیقه مددکاری کوثر – خیریه کوثر – گوسفند نذری / عقیقه