در روز شنبه 13 شهریورماه 1400 به لطف و محبت یک فرد خیر 150 کیلوگرم شیرنج در وعده صبحانه بین مددجویان تحت پوشش مددکاری کوثر توزیع گردید. از خداوند سبحان صحت وسلامتی همه خیرین ونیکوکاران را مسئلت می نماییم.

مددکاری کوثر – کمک – نذر – غذا – شیربرنج – صبحانه – خیر – توزیع منطقه زینبیه – مددکاری کوثر