در روز چهارشنبه 26 بهمن ماه  نشست مشترکی با حضور آقایان احمد عظیمی نژاد مدیر مرکز مددکاری کوثر و جناب محمد رضا مسقطیان مدیر محترم بازرسی موسسه دارالقرآن الکریم اصفهان منعقد گردید. در این جلسه طرفین ضمن بررسی حوزه های کاری و ماموریتی بر ضرورت تعامل و همکاری در زمینه های مشترک مورد نظر تاکید نمودند.