نظر به تعهدات اجتماعی مشترک و لزوم هماهنگی وتشریک مساعی بین مراکز مددکاری کوثر با مدیریت آقای احمد عظیمی نژاد  و مرکز درمانی کرامت 2 سپاه صاحب الزمان اصفهان به مدیریت جناب آقای علی رجبی  ، در روز یکشنبه 24 اردیبهشت ماه در محل دفتر مددکاری کوثر نشست مشترکی جهت همکاری و تبادل خدمات مطلوب وبهتر به مددجویان و جامعه مخاطب مورد نظر منعقد وتصمیمات بسیار خوبی در این خصوص اتخاذ گردید.

ترک اعتیاد – منطقه زینبیه- غذای نذری – ترک اعتیاد – عقیقه