در وعده نهار روز 17 اردیبهشت ماه 100 پرس غذای گرم نذری ( چلو کباب ) اهدایی رستوران براوز بین تعدادی از مددجویان تحت امر توزیع گردید. ضمن اینکه روز گذشته نیز 650 پرس الویه و پلو شوید نذری بین نیازمندان منطقه زینبیه که تحت پوشش مرکز مددکاری کوثر هستند توزیع شد.

مددکاری کوثر – غذای نذری – کمک غذایی – منطقه زینبیه – کوثر – عقیقه – قربانی – گوسفند – مرغ نذری – گوسفند عقیقه – مددکاری کوثر – عقیقه – غذای نذری – کوثر