در مورخه دوشنبه 17 شهریورماه از سوی یکی از فروشگاههای معتبر شهر حدود 50 کیلوگرم ماهی و جگر مرغ به مددکاری کوثر اهداء گردید که بلافاصله تقدیم تعدادی از خانواده های نیازمند تحت پوشش شد. لازم به ذکر است این فروشگاه معمولا ماهیانه نسبت به چنین امر خیری عنایت مستمر دارد.

مددکاری کوثر # کمک مواد غذایی # ماهی # نیازمند 

مددکاری کوثر حامی نیازمندان منطقه زینبیه