در روز دوشنبه 22 آبانماه 1402 از سوی یک عزیز نیکوکار حدود 250 عدد ساندویچ کالباس به مرکز مددکاری کوثر اهداء گردید که بلافاصله بین شماری از خانواده های نیازمند تحت پوشش توزیع شد.فرصت را مغتنم شمرده از این خیر گرامی صمیمانه تشکر وقدردانی می کنیم.

مددکاری کوثر – منطقه زینبیه – مواد غذایی – گوسفند قربانی / عقیقه – غذای گرم – کمک نقدی – اقلام واثاثیه مازاد منزل – عقیقه – مددکاری کوثر