به لطف، کرم  و نیت خالصانه یک عزیز نیکوکار در روز یکشنبه یکنفر شتر تقدیم مرکز مددکاری کوثر شد که بلافاصله پس از ذبح ، حدود 160 بسته گوشت آن بین شماری از نیازمندان منطقه زینبیه توزیع گردید.

منطقه زینبیه – مددکاری کوثر – شتر اهدایی – گوسفند نذری – گوسفند قربانی / عقیقه – ذبح مرغ نذری – غذای نذری – مددکاری کوثر – عقیقه – کمک نقدی – اقلام واثاثیه مازاد منزل – مددکاری کوثر – عقیقه اولاد – نذورات – وجوه شرعی – مددکاری کوثر – گوسفند عقیقه – شتر نذری – کوثر- منطقه زینبیه – مواد غذایی -غذای مازاد