به مناسبت عید سعید قربان از سوی یک فرد خیر و نیکوکار خوشنام یک نفر شتر تقدیم مرکز مددکاری کوثر شد تا پس از ذبح وبسته بندی در اختیار خانواده های نیازمند تحت پوشش مرکز مددکاری کوثر در منطقه زینبیه قرار گیرد. اجرکم عندا…

مددکاری کوثر – قربانی – عیدقربان – شتر – گوسفند – مرغ – نذر – قربانی کوثر – منطقه زینبیه – فقراء – نیازمندان – مددکاری کوثر