از تاریخ 21 اردیبهشت تا هفتم خرداد ماه جمعاً 15 راس گوسفند ( هر روز یک راس ) به نیت شفای بیمار خاص خانواده ، از سوی یک فرد نیکوکار ( د – ل) به مرکز مددکاری کوثر اهداء گردید که پس از بسته بندی بین خانواده های نیازمند تحت پوشش مرکز مددکاری کوثر در منطقه زینبیه توزیع شد. از یگانه عالم مسئلت داریم این خیر بزرگوار هرچه زودتر به حاجات خود برسد.                انشاا …

مددکاری کوثر# گوسفند نذری # نیازمندان 

نذورات – مددکاری کوثر