در طول ایام سپری شده از ماه مبارک رمضان تا کنون 19 راس گوسفند قربانی وعقیقه و147 قطعه مرغ به مرکز مددکاری کوثر اهداء شده که طبق روال معمول کوثر بین مددجویان نیازمند تحت پوشش تقسیم وتوزیع شده است. اجرکم عندا…

رمضان – قربانی – مرغ – کمک – غذا – عقیقه – گوسفند قربانی – ذبح – توزیع – نذر – اهداء – کوثر – خیریه – منطقه زینبیه – مددکاری کوثر