در مورخه 19 دیماه سال 1402 شمسی از سوی یک فرد خیر ، 27 جعبه شیرینی ( برشتوک ، نخودچی و کره ای ) تقدیم مرکز مددکاری کوثر شد که بلافاصله بین مددجویان تحت پوشش توزیع گردید. اجرکم عندا… انشاا…

مددکاری کوثر – نذورات – کمک نقدی – گوسفند قربانی – عقیقه – نذری – غذای نذری – اقلام واثاثیه مازاد – قربانی – عقیقه – غذای گرم نذری  -مددکاری کوثر