از سوی یک خانواده معتقد و متدین در روز شنبه 13 شهریورماه دو راس گوسفند عقیقه به نیت دو فرزند دلبندشان تقدیم مرکز مددکاری کوثر شد تا در اولین فرصت طبخ و بین شماری از نیازمندان و فقراء منطقه زینبیه توزیع شود. این دوراس گوسفند عقیقه در روز یکشنبه 14 شهریورماه پس از طبخ بین مستمندان تحت پوشش توزیع خواهد شد.

مددکاری کوثر# کمک # غذا # گوسفند قربانی # عقیقه # غذا # آبگوشت # منطقه زینبیه # مددکاری کوثر