امسال نیز همچون سنوات قبل مرکز مددکاری کوثر درصدد است در قالب طرح کیف مهربانی کوثر نسبت به تهیه و توزیع کیف و لوازم التحریر بین دانش آموزان بی بضاعت در منطقه زینبیه می باشد . فلذا از محضر سروران خیر و نوعدوست استدعا دارد هرگونه کمک نقدی و غیر نقدی خود را جهت حمایت وهمراهی موفق این طرح خداپسندانه در اختیار مرکز کوثر قرار دهید.  “با تشکر وسپاس فراوان”

مددکاری کوثر – کمک – کیف مهربانی – بسته – لوازم التحریر – آموزش – تحصیل – حمایت – مددکاری کوثر- کمک نقدی