* مرکز مددکاری کوثر اصفهان همچون سنوات قبل ، آمادگی دارد هرگونه کمک و نذورات نقدی و غیر نقدی شما نیکوکاران عزیز را جمع آوری و در راستای حمایت و کمک به نیازمندان واقعی در منطقه زینبیه اصفهان گام و اقدام نماید. شما روزه داران خداجوی میتوانید فطریه و یا کفاره روزه های خود را به حساب این مرکز خیر قرار دهید.