ضمن قبولی طاعات و عبادات بعرض مردم شریف و متدین می رساند مرکز مددکاری کوثر ( حامی نیازمندان منطقه زینبیه ) در خدمت شما بندگان خالص حضرت حق جهت دریافت هر گونه نذورات از جمله مبلغ کفاره و فطریه می باشد.

مددکاری کوثر# کفاره و فطریه ، فقرا و نیازمندان # کمک نقدی وغیرنقدی