با عنایت به نزدیکی به عید بزرگ قربان ، مرکز مددکاری کوثر در خدمت شما نیکوکاران ارجمند جهت انجام نذورات قربانی شما عزیزان است . لازم به ذکر است گوشت این نذورات تقدیم خانواده های مستمند وبی بضاعت در منطقه زینبیه اصفهان خواهد شد. ضمناً متوسط مبلغ یک راس گوسفند ۲ میلیون تومان میباشد.

گوسفند نذری – قربانی – عید قربان – خانواده بی بضاعت – مددکاری کوثر