فرصت را مغتنم شمرده از یگانه عالم مسئلت داریم سال نو ، سالی همراه با خوشی وسلامتی برای همگان باشد .

مرکز مددکاری کوثر اصفهان در خدمت شما نیکوکاران ارجمند برای دریافت هرگونه کمک نقدی و غیرنقدی بمنظور حمایت و ارائه خدمات معیشتی به نیازمندان منطقه زینبیه می باشد.