– بدانیدکه محبوب ترین مومنان نزد خداوند کسی است که مومن تهیدستی رادر امور مادی و زندگی اش یاری رساند.             امام علی (ع)   

مرکز مددکاری کوثر روز ازدواج را به همه دوست داران خاندان عصمت و طهارت و خصوصا به جوانان عزیز تبریک عرض می نماید.