با تلاش و همت بنیاد خیریه راهبری آلاء و مرکز مددکاری کوثر ولطف و بزرگواری شماری از خیرین ارجمند دهها تن انواع موادغذایی وضد عفونی کننده تهیه وبین صدها خانواده مستمند منطقه زینبیه اصفهان قرار گرفت . همچنین بخش قابل توجهی از این اقلام در اختیار مبتلایان نیازمند ببیمار کرونایی قرار گرفت . کما کان از محضر نیکوکاران عزیز استدعا داریم هرگونه کمک های نقدی وغیر نقدی خود را بمنظور حمایت از اقشار آسیب پذیر در اختیار مرکز مددکاری کوثر قرار دهند.      با تشکر