امسال نیز در روز عید سعید غدیر همچون سنوات قبل مرکز مددکاری کوثر آماده طبخ و توزیع انواع غذای گرم نذری شما خیرین عزیز به تعداد مورد نظر بین فقرا و نیازمندان منطقه زینبیه است . قیمت هر پرس چلو خورش 8 هزار تومان میباشد.

مددکاری کوثر # غذای نذری # عید غدیر – فقرا و نیازمندان – منطقه زینبیه