در خجسته روز عید سعید قربان جمعاً 21 راس گوسفند نذری که 3 راس آن عقیقه بود از سوی خیرین و نیکوکاران گرامی به مرکز مددکاری کوثر اهداء گردید . که بسته های گوشت این قربانی ها بین شماری از خانواده های نیازمند تحت پوشش مرکز مدد کاری کوثر توزیع گردید. ضمنا 3 راس گوسفند عقیقه نیز پس از طی تشریفات و مستحبات مربوطه در قالب آبگوشت طبخ و توزیع خواهد شد.

گوسفند قربانی و عقیقه # نذر # نیازمند منطقه زینبیه #مددکاری کوثر                                                                             ”  اجر همه خیرین با یگانه عالم “