در روز شنبه مورخه 11 مردادماه از سوی یک فرد خیر ( آقای مهندس ب) سفارش خرید و ذبح یکنفر شتر به مرکز مددکاری کوثر داده شد که بلافاصله در این خصوص اقدامات مقتضی صورت پذیرفت و بسته های گوشت قربانی نیز بزودی بین خانواده های نیازمند تحت پوشش توزیع خواهد گشت.                                                                           به امید حاجت روایی همه خیرین محترم  انشاا 

مددکاری کوثر # نیازمند # شتر # قربانی