در مورخه ۱۱ بهمن ماه ازسوی فردی نیکوکار بنام سرکارخانم معنوی مبلغ ۶۰ میلیون ریال جهت یک راس گوسفند عقیقه ، یک راس گوسفند قربانی و نیز ۲۵۰ پرس غذا به حساب مرکز مددکاری کوثر واریزشد که بلافاصله طبق درخواست خیر بزرگوار نسبت به ادای دین ونذورات سفارش داده شده اقدام و گوشت وغذای حاصله بین شماری از نیازمندان منطقه زینبیه توزیع گردید.