درطول بهمن ماه از سوی شماری ازخیرین بزرگوار حدود ۲۰۰ قطعه مرغ و ۹۰ بسته جگر مرغ به مرکز مددکاری کوثر اهداء گردید که به مرور بین جمعی از مددجویان تحت پوشش مرکز کوثر توزیع شد.