با التفات به نزدیک شدن به اعیاد شریف و بزرگ قربان و غدیر مرکز مددکاری کوثر به لطف و مساعی خیرین محترم توزیع بسته های مواد غذایی شامل گوشت ، مرغ ، برنج ، ماکارونی، چایی ، مواد شوینده ، روغن ، حبوبات ،سویا، قند ، رب گوجه و نان را بین افراد بی بضاعت تحت پوشش خود در منطقه زینبیه اصفهان را آغاز نموده است . از مردم نیکوکار و نوعدوست استدعای حمایت و همراهی بیشتر داریم .                                                                                                                                                                                                                                                            اجرکم عندا… 

مواد غذایی # اعیاد قربان و غدیر # بی بضاعت # کمک # مددکاری کوثر