مرکز مددکاری کوثر در خدمت شما مردم متدین و نوعدوست جهت انجام نذر قربانی و یا عقیقه گوسفند و نیز ذبح مرغ نذری بصورت حضوری و یا تلفنی میباشد.

نیازمندان منطقه زینبیه چشم براه لطف و مهربانی شما مردم بزرگوار است .

مرکزمددکاری کوثر # مرغ وگوسفند نذری # نیازمند